ΑΡΧΙΚΗ.
MEDICA
DIAPHANE
ΜΑΣΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ
Οι μάσκες είναι αναντικατάστατες για κάθε  ολοκληρωμένη θεραπεία, εκτός του ότι βοηθούν αποτελεσματικά τους ορούς να διεισδύσουν, περιέχουν λιπαρές ουσίες οι οποίες είναι απαραίτητες στο δέρμα. Οι μάσκες, λόγο της σύν-θεση τους, μπορούν να περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες ενεργών συστατικών οι οποίες τις καθιστούν αποτελε-σματικότερες.
LA CABINE.