ΑΡΧΙΚΗ.
MEDICA
DIAPHANE
ΛΑΣΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

700  μέτρα κάτω από τη γη, μέσα στη θάλασσα, σαράντα εκατομμύρια χρόνια ζυμώσεις στο  θαλάσσιο βυθό της Eocene sea της  Ισπανίας. Μάσκα από θαλασσινή λάσπη. Από την θάλασσα στο ινστιτούτο σας.
LA CABINE.