ΑΡΧΙΚΗ.
MEDICA
DIAPHANE
SERUMS ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΣΗΣ
Η σειρά ορών που σας παρουσιάζουμε είναι αποτέλεσμα πείρας και μελέτης, ξεχωρίζει από τις άλλες μορφές καλ-λυντικών και είναι το προϊόν με λεπτή υφή σε υδατική μορφή, περιέχει εμπλουτισμένη σύνθεση από ενεργά συ-στατικά, σε συνδυασμό με την δομή του επιτυγχάνει μεγαλύτερη  διείσδυση στο δέρμα και υψηλή αποτελεσμα-τικότητα.
LA CABINE.