ΑΡΧΙΚΗ.
LA CABINE
DIAPHANE
MEDICA.
ΛΙΑΝΙΚΗ
Τα προϊόντα λιανικής της MEDICA 120, έχουν την ίδια σύσταση με τα καμπίνας, αλλά συσκευάζονται σε μικρότερες ποσότητες (50 ml), έτσι ώστε ο πελάτης να συνεχίζει την εκάστοτε θεραπεία και στο σπίτι, τις ημέρες που δεν επισκέπτεται το ινστιτούτο σας.
MEDICA
Λιανικής αντιγ
Λιανικής πηλ
Λιανικής ενυδ
Λιανικής ακμη
Λιανικής ματ
Λιανικής λευκ
Λιανικής op
Λιανικής μασκ
Λιανικής συσφ