ΑΡΧΙΚΗ.
MEDICA
DIAPHANE
SET ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Τα σετ θεραπειών είναι ενδεικτικά. Μπορείτε να δημιουργήσετε άπειρες θεραπείες με συνδυασμούς πολλών προϊόντων εκτός των ανωτέρω ή και συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση το κόστος, ανά συνεδρία, σε προϊόντα  κυμαίνεται από 2, 50 – 3, 50 ευρώ .
Ζητήστε από τους ανθρώπους μας το βιβλίο με τις εφαρμογές ή να σας προτείνουν  ειδικές περιποιήσεις για ειδικές περιπτώσεις.
LA CABINE.